BESTCENA LTD., organizačná zložka podniku 
Hradbová 19
040 01 Košice
 
Tel.č. : 055/2220125
E- mail: ahoj@bestcena.sk
 
IČO: 50796097
DIČ:  4120074387
IČ DPH: SK4120074387 
 
Otváracie hodiny pre verejnosť : Pondelok - Piatok: 09:00 - 17:00
 
Otváracie hodiny pre kontrolné orgány: Pondelok a Streda: 10:00 - 10:05
 
UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1505373042/1111
IBAN: SK2411110000001505373042
SWIFT/BIC kod: UNCRSKBXXXX
 
Zodpovedný vedúci: Ing. Ján Zeman
 
Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Košice I, oddiel: PO, vložka číslo: 686/V
 
Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
tel. č.: 055/6220 781

 

Vyplňte následujúce kontaktné informácie!

* povinná informácia

Výrobcovia