Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto spĺňame všetky zákonom uložené normy a predpisy a všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov sú riadne vyškolení a poučení. Okrem dopravnej spoločnosti (UPS a TOPTRANS), distribučného skladu  (Pack & Go s.r.o.,) a dodávateľskej spoločnosti (Bestcena LTD) nikdy nezverejňujeme a neposkytujeme osobné údaje zákazníkov tretím stranám. Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre doručenie produktov a služieb. 

Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre doručenie produktov a služieb. 

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.ockosice.sk

 
BESTCENA LTD., o.z.p. 
Hradbová 19
040 01 Košice, Slovensko
IČO: 50796097

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.ockosice.sk.

 

2. Sprostredkovatelia, ktorým sú údaje poskytnuté

 

Slovenská pošta, a.s. 
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 
IČO: 36631124
 
TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50
949 01 Nitra
IČO: 36 703 923
 
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
 
NEONUS, s.r.o.
Miestneho priemyslu 294
02901 Námestovo
IČO: 44279124
 
Neoship s.r.o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo
IČO: 50286820
 
Bestcena LTD
Suite 2, First Floor
Kenwood House
77A Shenley Road
Borehamwood WD6 1AG
Veľká Británia
 
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
IČO: 31341381
 
TURBADO.EU LTD., organizačná zložka
Šafárikova 5922/39
Prešov 080 01
IČO: 47896191
 
Pack & Go s.r.o.,
Masarykova 381/387, Všebořice
400 10 Ústí nad Labem
IČO:06651623

 

3. Účel spracovania osobných údajov

 

• Vystavenie daňového dokladu – faktúry.

• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.

• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.ockosice.sk

• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

4. Zoznam spracovaných osobných údajov

 

• Fakturačné údaje

• Údaje pre doručenie

• Meno a priezvisko

• Adresa trvalého bydliska

• Meno a priezvisko príjemcu

• Adresa doručenia

• Telefónne číslo príjemcu

• Kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom

• Telefónne číslo.

• Emailová adresa

• Číslo občianskeho preukazu – identifikácia príjemcu

• Údaje získavané pri odovzdávaní tovaru

• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 

• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj potrebné na dodanie objednaných tovarov a služieb a na vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje.

• Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť občiansky preukaz pre kontrolu totožnosti zákazníka.

 

 6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

• Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

• Zákazník je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a pred odpisom zmluvy o prenájme tovaru.

• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje pred vytvorením nasledujúcej objednávky.

• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), urobí tak iba so súhlasom

  dotknutej osoby, ktorá je tak tiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.ockosice.sk .

• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

              • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

              • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

              • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

              • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú   

               predmetom spracúvania.

              • Likvidáciu jej osobných údajov

• Zákazník si môže svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu cez link v konfirmačnom emaili k objednávke.

• Zákazník udeľuje spoločnosti prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môžné odvolať písomnou 

  formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30. dní a všetky osobné údaje zákazníka budú vymazané.

• Zákazník môže podať odvolanie emailom na adrese ahoj@ockosice.sk, písomne alebo osobne v kancelárii (Hradbová 19, 040 01 Košice).

Výrobcovia