Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto spĺňame všetky zákonom uložené normy a predpisy a všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov sú riadne vyškolení a poučení. Okrem dopravnej spoločnosti (UPS a TOPTRANS), distribučného skladu  (B2B JAN s.r.o) a dodávateľskej spoločnosti (Bestcena Ltd) nikdy nezverejňujeme a neposkytujeme osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre doručenie produktov a služieb. 

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.ockosice.sk

 

Bestcena.sk s.r.o.

Hradbová 19

04001 Košice

IČO: 46310657

Prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.ockosice.sk.

 

2. Sprostredkovatelia, ktorým sú údaje poskytnuté

 

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217

 

TOPTRANS EU, a.s.

Na Priehon 50

949 01 Nitra

IČO: 36703923

 

NEONUS, s.r.o.

Miestneho priemyslu 294

02901 Námestovo

IČO: 44279124

 

B2B JAN s.r.o.

Modlany 94

417 13 Modlany

IČO: 05517508

Česká republika

 

Bestcena Ltd

Ascot House

2 Woodberry Grove

London N12 0FB

United Kingdom

 

Mironet.cz a.s.
V Háji 10
170 00 Praha 7
IČO: 28189647
Česká Republika

 

3. Účel spracovania osobných údajov

 

• Vystavenie daňového dokladu – faktúry.

• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.

• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.ockosice.sk

• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

4. Zoznam spracovaných osobných údajov

 

• Fakturačné údaje

• Údaje pre doručenie

• Meno a priezvisko

• Adresa trvalého bydliska

• Meno a priezvisko príjemcu

• Adresa doručenia

• Telefónne číslo príjemcu

• Kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom

• Telefónne číslo.

• Emailová adresa

• Číslo občianskeho preukazu – identifikácia príjemcu

• Údaje získavané pri odovzdávaní tovaru

• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 

• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj potrebné na dodanie objednaných tovarov a služieb a na vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje.

• Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť občiansky preukaz pre kontrolu totožnosti zákazníka.

 

 6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

• Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

• Zákazník je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a pred odpisom zmluvy o prenájme tovaru.

• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje pred vytvorením nasledujúcej objednávky.

• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), urobí tak iba so súhlasom

  dotknutej osoby, ktorá je tak tiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.ockosice.sk .

• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

              • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

              • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

              • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

              • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú   

               predmetom spracúvania.

              • Likvidáciu jej osobných údajov

• Zákazník si môže svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu cez link v konfirmačnom emaili k objednávke.

• Zákazník udeľuje spoločnosti prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môžné odvolať písomnou 

  formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30. dní a všetky osobné údaje zákazníka budú vymazané.

• Zákazník môže podať odvolanie emailom na adrese ahoj@ockosice.sk, písomne alebo osobne v kancelárii (Hradbová 19, 040 01 Košice).

Nový tovar  [viac]

Výrobcovia